Chống copy nội dung bài viết với Anti Copy Plugin

Anti Copy Plugin 20130208200005 Chống copy nội dung bài viết với Anti Copy PluginAnti Copy Plugin là một plugin cho phép chặn các thao tác như copy, tô chọn, và click chuột phải lên đối tượng được chọn trên trang, bằng cách sử dụng các javascript đảm bảo hoạt động được trên tất cả các trình duyệt.

Anti Copy Plugin là một plugin cho phép chặn các thao tác như copy, tô chọn, và click chuột phải lên đối tượng được chọn trên trang, bằng cách sử dụng các javascript đảm bảo hoạt động được trên tất cả các trình duyệt.

Cách cài đặt tương tự như các Plugin khác, bạn chỉ cần tải lên cài đặt và tùy chỉnh chúng trong phần Plugin Mananger. 

Anti Copy Plugin 20130208200005 Chống copy nội dung bài viết với Anti Copy Plugin

Chức năng chính

 1. Ngăn chặn Frame
 2. Chặn chức năng in mặc định của trình duyệt
 3. Chặn việc in trên màn hình
 4. Vô hiệu chức năng click chuột phải trên trang.
 5. Vô hiệu việc chọn và copy trên trang.
 6. Tùy chỉnh nội dung thông báo khi click chuột phải hoặc copy nội dung của trang.
 7. Chặn 1 nhóm người dùng
 8. Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Anti Copy Plugin tương thích với tất cả các phiên bản từ Joomla 1.5 trở lên bao gồm cả Joomla 3.x.

Download Anti Copy Plugin tại địa chỉ http://jextbox.com/?151-anticopy.html

Hướng dẫn thay đổi đường dẫn tới trang quản trị của Joomla bằng Plugin

System AdminExile details 20130208195108 Hướng dẫn thay đổi đường dẫn tới trang quản trị của Joomla bằng PluginCó nhiều cách để thực hiện việc thay đỗi đường dẫn tới thư mục quản trị của Joomla. Ở đây, trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thay đổi đường dẫn của trang quản trị một cách nhanh chống và hiệu quả với các Plugin sẵn có trên extensions.joomla.org.

Có nhiều cách để thực hiện việc thay đỗi đường dẫn tới thư mục quản trị của Joomla. Ở đây, trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thay đổi đường dẫn của trang quản trị một cách nhanh chống và hiệu quả với các Plugin sẵn có trên extensions.joomla.org.

Trong bài hướng dẫn này tôi sẽ sử dụng AdminExile Plugin để thay đổi đường dẫn trới trang quản trị của website của chúng ta.

 System AdminExile details 20130208195108 Hướng dẫn thay đổi đường dẫn tới trang quản trị của Joomla bằng Plugin

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình

Bước 1: Tải Plugin này về tại địa chỉ AdminExile Plugin 

Bước 2: Đăng nhập vào trang quản trị. Tiếp theo, bạn vào components > Install/Uninstall > Extension Manager và tiến hành cài đặt Plugin bạn vừa tải về.

Bước 3: Vào Plugin managers > Tìm từ khóa “AdminExile”  > Tiến hành cấu hình và bật Plugin này lên > Sau đó lưu lại

System AdminExile 20130208195108 Hướng dẫn thay đổi đường dẫn tới trang quản trị của Joomla bằng Plugin

Khi đó để truy cập vào quản trị của trang bạn phải truy cập như sau: http://mydomain/administrator/?tukhoa=noidungtukhoa. Nếu truy cập bằng đường dẫn http://mydomain/administrator/ thì mặc định bạn sẽ bị chuyển về trang chủ của website.

Hướng dẫn tháo gỡ và cập nhật từ khóa

Tháo gỡ: Để gỡ bỏ Plugin này bạn vào Extensions > Install/Uninstall > Extension Manager > Manage > Check Plugin cần tháo gỡ > Uninstall

Khôi phục: Tiến hành cập nhật lại từ khóa mặc định (khi xảy ra lỗi không truy cập được vào quản trị của website) bằng cách thủ công. Bạn truy cập vào quản trị của hosting, tiếp tục vào phpmyadmin thực hiện câu truy vấn bên dưới

UPDATE `#__extensions` SET `params` ='{"key":"adminexile"}' WHERE `name` = 'PLG_SYS_ADMINEXILE'

Với #_ là tiếp đầu ngữ của bảng chẳng hạn là jos_

 Chú ý: hiện tại AdminExile Plugin chỉ tương thích với các bản từ Joomla 2.5 trở lên.

Properties Component – component tạo website bất động sản nhanh chóng và hiệu quả

com properties 20130208194330 Properties Component  component tạo website bất động sản nhanh chóng và hiệu quảProperties Component là một component được thiết kế phục vụ cho mục địch tạo các website bất động sản như mua bán nhà đất, rao vặt nhà đất…Với Properties bạn sẽ dễ dàng quản lý các tin đã đăng, giá cả. Ngoài ra, Properties còn hỗ trợ các module thiết yếu nhằm nâng cao hiệu suất của website.

Properties Component là một component được thiết kế phục vụ cho mục địch tạo các website bất động sản như mua bán nhà đất, rao vặt nhà đất…Với Properties bạn sẽ dễ dàng quản lý các tin đã đăng, giá cả. Ngoài ra, Properties còn hỗ trợ các module thiết yếu nhằm nâng cao hiệu suất của website.

com properties 20130208194330 Properties Component  component tạo website bất động sản nhanh chóng và hiệu quả 

Tuy nhiên, hiện tại Properties Component chỉ hỗ trợ phiên bản Joomla 1.5, có vẻ đây là một đều làm các Fan của Properties thất vọng nhất. Hy vọng thời gian tới các nhà phát triển của Properties sẽ nâng cấp component này để tương thích với các phiên bản cao hơn. 

Download Properties Component (1 MB) - Password: joomlabasic.com

Excellent SEO plugins for Joomla website – Detailed Guideline

best seo plugin Excellent SEO plugins for Joomla website  Detailed GuidelineEach of us knows about the importance of improving search engine optimization (SEO). You can read a lot of articles about how to optimize original Joomla templates on the Internet – but it’s not the best way. You can save your time and have a better result with SEO plugins for Joomla. That’s the reason why one of the most frequently questions now is: “Which Joomla extensions are good for SEO?”

Each of us knows about the importance of improving search engine optimization (SEO). You can read a lot of articles about how to optimize original Joomla templates on the Internet – but it’s not the best way. You can save your time and have a better result with SEO plugins for Joomla. That’s the reason why one of the most frequently questions now is: “Which Joomla extensions are good for SEO?”

joomla seo plugin Excellent SEO plugins for Joomla website  Detailed Guideline

First, I will note what you need to do to improve SEO of your website:

 • On page 
  • Control Meta tags (such as title tag, description tag): the keywords in these elements will be shown up in search results. Search engines can know your site talks about what.
  • Fix crawl errors: search engines will regard your website as a high-quality one and improve your ranking.
  • Rewrite the URLs: The default URL can’t help search engines to get information about the content of a page. You should rewrite the URLs, so that the friendly URLs allow your site to achieve better rankings.
  • SEO article content: Not only the main page but also each of your articles can affect the ranking in search results.
 • Off pageCheck the traffic: monitor the visitors and improve your SEO continuously.
  • Submit sitemap: get your website indexed by search engines in the way you want.
  • Build back links: more links will generally lead to better search engine rankings and a better Google Page Rank.

I have been testing various extensions to solve all of the above points. I choose tools for Joomla websites only. I didn’t evaluate tools for general websites such as: SEO PowersuiteSEOmoz or Raven. Therefore, this article will give you six excellent SEO plugins which you can search for easily in Joomla extensions directory (JED).

JM sitemap

Free SEO plugin for Joomla 1.5

Main functions:

 • Create a site map

JM sitemap will help you to make an XML sitemap that is search engine friendly. In one of our articles: Six free must-have Joomla extensions – Have you installed them all? , we mentioned Xmap but JM sitemap is good, too, so you can consider it. There are 3 big reasons for you to use this extension: It’s easy to use, it helps you control the menus to publish and it’s free.

After you install it, you can go to the JM
Sitemap components to choose the menus that you want use to create the sitemapThen you go to the administration Main menu, create a Menu link for your JM sitemap. You should choose Default layout in this step to make a sitemap for all search engines.

joomla seo plugins sitemap Excellent SEO plugins for Joomla website  Detailed Guideline

Choose Default layout for site map

joomla seo plugins sitemap link Excellent SEO plugins for Joomla website  Detailed Guideline

Visit link for your JM sitemap

The sitemap will be created automatically and your only work is to visit the link to see the result. By visiting the link, a “sitemap.xml” file will be created in the root of the Joomla directory and that’s the Google sitemap generation for your website.

joomla seo plugins sitemap page Excellent SEO plugins for Joomla website  Detailed Guideline

Your sitemap appears after using JM Sitemap

As you see, it’s really simple and correct. You can click to download JM Sitemap.

SEOsimple joomlashine choice Excellent SEO plugins for Joomla website  Detailed Guideline

Free SEO plugin for Joomla 1.5, 1.6, 1.7, 2.5

Main functions:

 • Set the title
 • Choose description and title automatically
 • Set ROBOTS meta

In my opinion, SEOsimple is the best Joomla SEO extension for all the Meta tags that are necessary in your website.SEOsimple helps the administrator to solve big problems: write a good description and show the title of website. Your title tag now is more flexible than ever with a lot of different ways to appear. You can arrange the positions of the Site titleand Custom title so the keywords will be in the positions you want.

But the most wonderful thing about this tool is generating all Meta tags from the content. Of course you can write them all by yourself, but not all of us are good SEOers. With this function, it will help your website have a suitable title and description when you have no idea. You can use them as they are or change them as you wish.

The latest version has one more interesting feature for you: the ability to set ROBOTS Meta “noindex, follow” for category pages. You can configure all that settings in the Plugin parameters; check the code before and after using SEOsimple to see the differences.

seo plugins metadata configure Excellent SEO plugins for Joomla website  Detailed Guideline

Configure SEOsimple in parameters

<
p style="margin: 0.35em 0px 0.8em; padding: 0px; color: #525252; font-size: 12px; line-height: 18px;" align="center">seo plugins metadata seosimple Excellent SEO plugins for Joomla website  Detailed Guideline

Before and After using SEOsimple to generate Meta tags

You can click to download the latest package of SEOsimple.

Sh404SEFjoomlashine choice Excellent SEO plugins for Joomla website  Detailed Guideline

Paid-for plugin for Joomla 1.5, 1.6, 1.7, 2.5

Main functions:

 • Manager URLs: rewrite, translate, detect multiple URLs…
 • Customize metadata
 • Insert H-level tags
 • Redirect error pages: 301 redirect, 404 errors…

Sh404SEF was made to control URLs perfectly. Installation is easy: you just choose the zip file, click “Upload & install” and start using it. It can rewrite the URLs to be in a friendly format, translate URLs, control the characters, show categories or not, redirect 404 pageinsert H1, H2, etc.

This plugin is so amazing that almost all administrators recommend using it. In fact, the Sh404SEF Control Panel has a lot of working tabs so Joomla beginners might find it a little bit difficult to use. However, the tabs are very clearly organized, so you can use it quite easily. And with this Joomla SEO extension, you can learn more about optimizing your website.

joomla seo plugin sh404SEF management Excellent SEO plugins for Joomla website  Detailed Guideline

Advanced tab of SH404SEF control panel

seo plugin sh404SEF url Excellent SEO plugins for Joomla website  Detailed Guideline

Before and after using SH404SEF function: rewrite the URLs

You can buy Sh404SEF from anything-digital.com, the price of the tool is 39$ per year.

ScribeSEOjoomlashine choice Excellent SEO plugins for Joomla website  Detailed Guideline

Paid-for SEO plugin for Joomla 1.5

Main functions:

 • Optimize article content
 • Choose keywords
 • Help with links building

Now, I will discuss about the most important thing for a website. That’s the content. ScribeSeo is the most famous SEO tool for the copy-writing. ScribeSeo helps you to analyze the quality of your articles and give you full recommendations to improve SEO score with only one click. With the report, you can control the primary keywords; check all the hyperlinks, the characters, keyword density…You can analyze your post right after publishing.

joomla seo scribeseo articles Excellent SEO plugins for Joomla website  Detailed Guideline

Full Analysis and Recommendations from ScribeSEO

Initailly, it was not a SEO plugin for Joomla websites, but now you can download and install it as a Joomla SEO extension. The installation of ScribeSEO requires you to insert an API key which you’ll receive after you subscribe. There are 4 plans for you to choose from (for details please have a look at ScribeSeo plans) with prices starting from $17/month.

J4age

Free SEO plugin for Joomla 1.5, 1.6, 1.7

Main functions:

 • Monitor traffic statistics

All the things you do to optimize your site will be for nothing if you can’t see the result of the traffic changes. That’s why you need J4age. It is built based on a popular site traffic statistics component - JoomlaStats. You can use this plugin to collect a lot of information about the traffic without installing Google analytics code. The installation has 3 steps:

It works as soon as you finish all the installation steps and information appears as colorful charts. Of course some will tell that Google Analytics is the best tool for statistics, and we agree. But in fact J4age is better for an amateur SEOers. Because this powerful Joomla SEO extension shows you all the must-have data : visitors, page impressions, referrers… in the main chart, you don’t need to check all tabs and mix the data as you have to do in Google Analytics.

traffic statistic plugins j4age Excellent SEO plugins for Joomla website  Detailed Guideline

Summary year chart

Besides these tools, there are some other Joomla SEO extensions for link-buiding automatically such as Sitelinkx orSeo Links. SEO beginner
s can use them but I recommend that you build your back links manually, as this will be better for your website; the ranking will be safe and won’t change too much as time passes.

* Another kind of plugins I think you will care is site verification. Verification doesn’t affect your SEO but it helps you to be able to manage the data of your site. Not all of Joomla user are good at coding so you can use “Google Site Verification“. It’s easy to use and compatible with Joomla 1.5 / 1.6 /2.5. So now you can verify your site not only on Google but also on Yahoo, Bing, Alexa and Yandex.

Have you ever tested any of the above SEO plugins for Joomla? I hope that all these tools will be great solutions for your webpages. If you have other wonderful Joomla SEO extension, please tell me about them. I’m very glad to hear your ideas.

Sử dụng jcomment tạo bình luận cho bài viết trong joomla

Hầu hết các website bây giờ đều có khả năng tương tác rất lớn giữa cá nhân, tổ chức, cơ quan sở hữu trang web đó với người sử dụng. Nhận được những phản hồi tích cực của người đọc giúp cho website dễ dàng đưa ra lộ trình phát triển và có những bước đi đúng đắn trong tương lai đồng thời có những phương hướng để dịch vụ của họ ngày càng gần gũi với nhu cầu của người sử dụng hơn điều đó đồng nghĩa với việc khả năng thành công của họ sẽ cao hơn.

Có rất nhiều công cụ để người sử dụng tương tác với website và gửi yêu cầu, thông điệp của mình tới các nhà phát triển như hệ thống bình trọn, trưng cầu, thăm dò suy nghĩ của người sử dụng thông qua các widget cài đặt dưới nhiều hình thức, tìm hiểu nguồn thông tin từ các trang mạng xã hội. Tuy nhiên những hình thức trên thì nhà phát triển thường chủ động hơn tiêu biểu là “ngồi đếm” số +1 của google, hay like của facebook icon biggrin Sử dụng jcomment tạo bình luận cho bài viết trong joomla và trong nhiều trường hợp người sử dụng thường không mặn mà gì với những thứ khác xung quanh nội dung mà họ quan tâm hoặc đang tìm kiếm. Chính vì thế chức năng bình luận sau mỗi bài viết cụ thể đã ra đời và phát triển mạnh mẽ. Cho đến ngày nay thì nó là chức năng không thể thiếu, quyết định rất nhiều thứ thậm chí mang tính sống còn với một số loại website mang những đặc thù riêng. Với những website phát triển trên mã nguồn mở joomla thì có rất nhiều module đảm nhận chức năng này với đủ các loại chức năng cao cấp và không thể hoàn hảo thêm được nữa. Các component đi riêng còn phát triển cả module comment cho riêng mình tiêu biểu như mod_k2_comment của Component K2.
Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn Component Jcomment v2.2.0 dành cho các bài viết trong joomla và các module cao cấp của nó như JComments_Latest, JComments_Top_Posters, jcomments_latest_backend, JComments Avatars 3.1 plugin dành cho joomla 1.5x

cai dat jcomment0 Sử dụng jcomment tạo bình luận cho bài viết trong joomla

Hình trên là hiển thị của component Jcomment, bạn đế ý những phần tôi gạch đỏ là tôi sẽ nói đến trong quá trình cấu hình component này và tôi cũng chỉ nói đến các thông số cần lưu ý, những thông số không quan trọng tôi sẽ bỏ qua.
Để cài đặt componet bạn tải file tôi đính kèm đã bao gồm đầy đủ các module, plugin cà component của Jcomment. Bạn tiến hành cài đặt như những module khác thông qua Install/Uninstall manager

1. Cấu hình Jcomment
Bạn vào menu Component chọn Jcomment/ Manager Comment

cai dat jcomment Sử dụng jcomment tạo bình luận cho bài viết trong joomla

Đây là hiển thị danh sách các bình luận của thành viên.

Mục tiếp theo là Setting
Tab General
+ Categories: Chọn categories mà bạn muốn có ô comment bên dưới các bài viết trong catalog đó.
+ Enable RSS feeds: Nếu chọn yes thì người dùng sẽ có thêm mục RSS feed cho ý kiến mà họ muốn theo dõi nó
+ Enable plugin chọn là Yes để các plugin cài thêm vào có hiệu lực đối với các chức năng của Jcomment

cai dat jcomment1 Sử dụng jcomment tạo bình luận cho bài viết trong joomla

- Đến tab Layout
+ Template: Chọn template mặc định default
+ Cho phép hiển thị mặt cười? Có/Không
+ Cho phép chèn BBCode như Google video, video youtube…? Có/Không
+ Hiện bình chọn? có/không
+ Tên tác giả? Tên thật/tên tài khoản
+ Số bình luận trên 1 trang (number of page)
+ Field “E-mail” yêu cầu e-mail hay không?
+ Field “website” Yêu cầu website hay không?

cai dat jcomment2 Sử dụng jcomment tạo bình luận cho bài viết trong joomla

- Tab Permissions: Phân quyền hạn sử dụng bộ soạn thảo cho các nhóm thành viên.
Phần này bạn không cần quan tâm nhiều, chỉ để mặc định như Jcomment đã thiết lập cho các nhóm thành viên trong joomla 1.5x

cai dat jcomment3 Sử dụng jcomment tạo bình luận cho bài viết trong joomla

- Tab Restrictions

Maximum username length: Chiều dài tối đa của tên sử dụng
Minimum comment length: Độ dài tối thiểu của bình luận
Maximum comment length: Đọ dài tối đa của bình luận
Character counter: Bộ đếm ký tự kích hoạt?
Shorten links longer than: Liên kết dài hơn ? ký tự
Interval between posts: Thời gian chò giữa 2 lần post comment
Enable nested quotes: Kích hoạt trích dẫn
Check names: Kiểm tra tên? Có/không
Forbidden names: tên cấm sử dụng

cai dat jcomment4 Sử dụng jcomment tạo bình luận cho bài viết trong joomla

Tab fileter: Lọc, thay thế những từ bạn không muốn xuất hiện trong bình luận của thành viên

cai dat jcomment5 Sử dụng jcomment tạo bình luận cho bài viết trong joomla in: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: #fdfdfd; font-family: arial, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', helvetica, sans-serif; max-width: 450px; cursor: pointer;" />

-Tab Smiles Thêm, bớt các biểu tượng mặt cười chèn vào bài viết

cai dat jcomment6 Sử dụng jcomment tạo bình luận cho bài viết trong joomla

- Tab Subscription Bình luận của ban quản trị

cai dat jcomment7 Sử dụng jcomment tạo bình luận cho bài viết trong joomla

- Tab Custom BBCode thêm, bớt, kích hoạt các BBCode cho phép người dùng chèn các thành phần nâng cao vào bài viết như video google, video you tube, bài viết dạng wiki…

cai dat jcomment8 Sử dụng jcomment tạo bình luận cho bài viết trong joomla

Tab: Import commnet nhập các comment từ k2_comment hay virtuemart comment vào phần quản lý comment của Jcommnent

cai dat jcomment9 Sử dụng jcomment tạo bình luận cho bài viết trong joomla


* Tiếp đến các bạn cấu hình các module mở rộng của Jcomment
- Module Jcomment top poster
s: Đây là mod cho hiển thị những thành viên post nhiều commnet cùng với số comment của họ. Các thông số đó là: Số thành viên được hiển thị, có cho hiển thị khách không?, hiển thị dang tên người dùng hay tên tài khoản, hiển thị bình chọn không? Hiển thị avata, kich thước avata…


cai dat jcomment10 Sử dụng jcomment tạo bình luận cho bài viết trong joomla

- Thứ 2 là module Jcomment lastest: Module này hiển thị những bình luận mà ta mong muốn như bình luận mới nhất, bình luận mới nhất trong bài viết…
Và các thông số tương tự module trên chúng ta tự tìm hiểu.

cai dat jcomment11 Sử dụng jcomment tạo bình luận cho bài viết trong joomla


Demo tại http://vietcanh.com
Link down tài liệu: http://www.mediafire.com/?rndv77c9mj3mcpl

                                                                                                           Nguồn : Vietcanh.com

Tags for Joomla: Thêm một lựa chọn cho vấn đề Tags của Joomla

joomla 1 5 stable Tags for Joomla: Thêm một lựa chọn cho vấn đề Tags của JoomlaLâu rồi không viết review về extension cho Joomla, hôm nay có nghía qua một số extension về tags cho Joomla vì dạo này thấy anh em thắc mặc nhiều về các vụ tags này quá. Hôm nay minh có ghé qua xem các extension thì chẳng có cái này mới cả, toàn hàng cũ, nhưng được một cái hay Tags for Joomla đã hộ trợsh404sef và xmap.

Một tin vui đây, minh cũng đang xem xét xem có nên chuyên qua sử dụng thằng này thay thế cho Joomla Tags, nhưng trước tiên thì viết review cho nó xum tụ đã, sẳn tiện nhờ anh em test thử luôn.

Trước tiên các bạn download Tag for Joomla về.

Trọn bộ download gồm:

 1. Component tag for Joomla
 2. Plugin for JoomSEF
 3. Plugin for Sh404sef
 4. Plugin for Xmap

Đâu tiên các bạn install Com Tag for Joomla trước cái này cũng khá đơn giản, mình sẻ review bằng hình ảnh luôn.

Com này bao gồm 3 mudule và 3 plugin kèm theo, nên nhớ khởi động nó nhá.

Tag Joomla 1 00 Tags for Joomla: Thêm một lựa chọn cho vấn đề Tags của Joomla

Vào component / Configuration hiệu chỉnh các thông số hiển thị

Tag Joomla 2 00 Tags for Joomla: Thêm một lựa chọn cho vấn đề Tags của Joomla

Điểm hay của nó là có thể add code quảng cáo vào phần show tags.

Tag Joomla 3 00 Tags for Joomla: Thêm một lựa chọn cho vấn đề Tags của Joomla

Import Tag bằng meta keyword của mỗi bài viết. Hoặc tags đã có của Jtags

Tag Joomla 4 00 Tags for Joomla: Thêm một lựa chọn cho vấn đề Tags của Joomla

Quản lý tags thật đơn giản và hiệu quả điểm này Tags for Joomla mạnh hơn Joomla Tags và custom properties

Tag Joomla 5 00 Tags for Joomla: Thêm một lựa chọn cho vấn đề Tags của Joomla

Phần tag show có thể lựa chọn show theo dạng listing hoặc blog (show phần intro text)

 Tags for Joomla: Thêm một lựa chọn cho vấn đề Tags của Joomla am.org/images/stories/joomla/Tag_for_Joomla/Tag_Joomla_6_00.jpg" height="160" width="491" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background-color: transparent;" />

Phần hiện thị tag dưới bài viết thì không chuyên nghiệp bằng Joomla Tags

Tag Joomla 7 00 Tags for Joomla: Thêm một lựa chọn cho vấn đề Tags của Joomla

Sử dụng Plugin sh404sef:

Để sử dụng sh404sef với Com này các bạn chỉ cần copy file com_tag.php của file download ban đầu vào thư mục: 

/components/com_sh404sef/sef_ext

Sử dụng Artio JoomSEF thì chỉ cần cài đặt plugin và active nó lên là được.

Sử dụng Xmap thì cài plugin này vào phần plugin của xmap là ok. Xem hướng dẫn trong bài viết về xmap.

                                                                                                        Source : Seovietnam.org